Czym się różni wizualizacja od projektu?

Terminy „wizualizacja” i „projekt” często używane są zamiennie, jednak tak naprawdę mają różne znaczenie. Zarówno wizualizacja, jak i projekt, odnoszą się do planowania remontu lub aranżacji wnętrza, jednak spełniają różne funkcje.

Projekt a wizualizacja

Projekt (w odniesieniu do budownictwa czy też architektury wnętrz) jest zbiorem rysunków oraz dokumentacji obrazujących ideę, która ma zostać zrealizowana. W projekcie umieszcza się kształt i wielkość budynku lub wnętrz, tworzy się podział pomieszczeń, uwzględnia materiały, a także szczegóły dotyczące konstrukcje oraz instalacje – na przykład elektryczną, wodną lub kanalizacyjną.
Tworzenie projektu jest procesem złożonym, który możemy podzielić na kilka etapów. Na samym początku potrzebne jest stworzenie projektu wstępnego. W tej fazie powstają rysunki, które nie zawierają zbyt wielu szczegółów, tylko w ogólnym zakresie oddają wizję architekta. Następnie wstępną dokumentację rozszerza się o projekt budowlany, w którym znajdują się już bardziej konkretne dane dotyczące kwestii technicznych oraz materiałów, jakie mają być użyte. Taki projekt należy przedstawić odpowiednim jednostkom, jeśli do wykonania prac potrzebna jest zgoda odpowiedniej instytucji. Pełną, szczegółową wizję przedstawia tak zwany projekt budowlano-wykonawczy.

W ogólnym rozumieniu wizualizacja jest graficznym sposobem tworzenia, analizy oraz przekazania informacji. Oznacza to, że różnego rodzaju dane przedstawiamy w wizualnymi metodami. Wizualizacja w architekturze jest jednym ze sposobów na zaprezentowania wizji architekta – obecnie w tym celu najczęściej stosuje się grafikę trójwymiarową. Wizualizację również możemy podzielić na kilka faz. Są to modelowanie, czyli tworzenie trójwymiarowych obiektów, na które następnie należy nałożyć materiały. W dalszej kolejności na wizualizację należy nanieść oświetlenie oraz przeprowadzić rendering.

Kwestie techniczne i wizja całości

Znamy już różnicę między projektem i wizualizacją. Którą z tych usług najlepiej wybrać? Najlepiej zdecydować się na kompleksową usługę, to znaczy połączeniu rysunków technicznych z graficznym zaprezentowaniem wizji architekta. Bez starannie przygotowanego projektu niemożliwe jest przeprowadzenie jakichkolwiek prac. Z kolei rysunek techniczny nie przedstawi nam efektów, jakich możemy się spodziewać. Dopiero na wizualizacji zobaczymy, w jaki sposób będą prezentowały się meble, kolory i materiały.

Jeśli więc chcemy mieć kontrolę i jasny obraz sytuacji – połączmy projekt z profesjonalną wizualizacją.

Artykuły
i porady

error: Content is protected !!